Projenin Puanlandırılması ve Ödüller

PUANLAMA

Modelleme ve Tasarım (%20)

 • Mimarı modelleme ve tasarım kararları
 • Yapısal modelleme, yapısal modelleme kararları ve yapısal analizler
 • MEP modelleme ve tasarım kararları

BIM Execution Plan (%10)

 • Proje süreçlerinde hazırlanan BIM Execution Plan’a uyulması beklenilmektedir.

Ön Hazırlık (%5)

 • Familylerin oluşturulması
 • Akıllı malzemelerin oluşturulması (elemanlara data yüklenmesi)

Çakışma Kontrolü (%5)

 • Modellenmiş projede uyumsuz çakışma olmaması istenmektedir.

2D Proje Üretimi (%10)

 • Kesit görüşleri
 • Kat planları

Planlama (%15)

 • Metraj dosyaları (pdf/excel)
 • Zamanlama
 • 4D Navisworks videosu (.nwd ve .avi)

Animasyon Videosu ve Renderler (%5)

 • Animasyon videosu (.avi)

*max 2 dk.

*max 300 mb

 • Renderlar

*15 Adet

Sürdürülebilirlik Stratejisi (%10)

 • Temel enerji analizi

Sunum (%10)

 • Tasarım kararları
 • Proje özellikleri

*10 dakikalık jüri sunumu

Halk Oylaması (%10)

 • Online olarak 7 gün boyunca yapılacaktır.

 

ÖDÜLLER

Uzman eğitmen ve akademisyenlerden oluşan jürinin yukarıdaki puan cetveline göre değerlendirmesi sonucunda;

 1. Olan ekibe: 5.000 TL
 2. Olan ekibe: 3.000 TL
 3. Olan ekibe: 2.000 TL

ödül verilecektir.